top of page
datishelder. | Transformatie sociaal domein

TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN.

SAMENSTURING MET ALLE BETROKKENEN.

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. (jeugdzorg/participatie/werk&inkomen/welzijn)

 

Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders.

De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld.

datishelder. | Transformatie sociaal domein
datishelder. | De Nieuwe Route

SAMENWERKEN VANUIT DEZELFDE VISIE.

Veel wijkteams doen momenteel al ervaring op met deze nieuwe manier van samenwerken. Belangrijk is om de visie van de gemeenten ook in deze helder te hebben. De deelnemers van het wijkteam zijn soms ook nog verbonden aan hun moeder-organisatie en het organisatiebelang daarvan. Dit heeft tot gevolg, dat de burgerparticipatie en het burgerbelang niet altijd op de voorgrond staat, wanneer hier geen duidelijk beleid op wordt gevoerd. 

 

DatisHelder gaat in gesprek met gemeenten die een duidelijke visie (willen) hebben wat betreft Eigen Kracht, Samenredzaamheid, samensturing en samenwerking met de burger en die hun handelen als gemeente hier op in willen richten. DatisHelder werkt samen met bestuur, beleid, ondersteunende diensten en de sociale wijkteams om zowel een goed functionerend team te vormen als gezamenlijk de nieuwe richting in te slaan.

bottom of page