top of page
datishelder. | Coaching

PERSOONLIJK.

HELDERE COACHING.

DatisHelder persoonlijke coaching is een cadeautje. Het in een tweegesprek verkennen van belemmerende patronen in denken en doen. Met als doel blijvend beter en met meer plezier te functioneren. Verschillende situaties kunnen aanleiding zijn om een coach aan iemand aan te bieden als organisatie of om hiervoor te kiezen voor jezelf.
 
Wanneer je als persoon verandering wilt en groei is een heldere coach om mee te sparren, te spiegelen en van te leren een kans om je verder te ontwikkelen. De coach en de medewerker spreken samen en eventueel met de werkgever een kortdurend traject af. 
 
De coaching kan ook volgen op een ander traject waarna je als leidinggevende, beleids- medewerker of professional nog verdieping wilt wat betreft je eigen rol in het proces van de nieuwe manier van werken.
 
Coaching on the job wordt vooral ingezet in de Nieuwe Route. Hier worden professionals begeleidt in de praktische uitvoering en voorzitten van een planbijeenkomst of wordt met teams geoefend in de besluitvorming. Ook begeleiden we op deze manier managers, beleidsmedewerkers en bestuurders die zich bezig houden met de implementatie van de Nieuwe Route.

datishelder. | Coaching
bottom of page