top of page
IMG_9848.jpg

SAMEN GEDRAGEN BELEID MAKEN.

SAMENWERKEN OP BASIS VAN GEDRAGEN BELEID.

Niet langer maakt de beleidsafdeling vanuit het gemeentehuis het beleid. Tegenwoordig trekken bij veel gemeenten de beleidsmedewerkers er op uit om bij de verschillende partijen op te halen hoe zij over het thema dat speelt denken.

In de Nieuwe Route gaan we nog een flinke stap verder.

De beleidsmedewerkers gaan geen kennis ophalen bij de partijen om vervolgens een beleidsplan te schrijven, maar gaan samen met alle betrokkenen besluiten over het te voeren beleid. In deze visie en concrete aanpak worden de beleidsmedewerkers opgeleid om processen te begeleiden waardoor alle betrokkenen rond het thema werkelijk mee kunnen denken en mee kunnen doen. 

Zo ontstaat er gedurende het proces al draagvlak voor het plan dat door alle betrokkenen samen wordt gemaakt. Niet alleen zijn de verschillende partijen daardoor beter op de hoogte van het te voeren beleid, ze staan er ook achter. Daarnaast worden de plannen ook kwalitatief beter omdat alle verschillende uitgangspunten en de kennis en kunde van alle betrokkenen zijn ingesloten in het proces en het uiteindelijke plan.

Gedragen beleid maken op basis van de Nieuwe Route gebeurt niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook afdelingen die zich bezig houden met bijvoorbeeld de nieuwe omgevingswet kunnen op deze manier werken.

Dit is een omslag in denken, organiseren en doen voor veel gemeenten. Daarom worden de beleidsafdelingen (en andere afdelingen) niet alleen opgeleid, maar hebben ze hierna ook de mogelijkheid om gebruik te maken van geleide leerbijeenkomsten waarin de praktijk met de groep wordt besproken en aangescherpt.

Ook wordt desgevraagd meegedacht en gecoacht wanneer beleidsmedewerkers als procesbegeleider actief een besluitvormingsbijeenkomst aan het voorbereiden zijn.

IMG_4034.jpg
bottom of page