Ferris Wheel

NETWERKORGANISATIE.

EEN TEAM MET EEN MISSIE.

PARTNER ORGANISATIES.

Datishelder is een organisatie met een missie bestaande uit een kleine kern met daar omheen zelfstandige, betrokken deskundigen en ambasadeurs die betrokken worden wanneer een vraagstuk, of klant daar belang bij heeft. Wat ons bindt:

 

 • Zaken zichtbaar maken en benoemen

 • Niet meer doen dan nodig.

 • Alle betrokkenen besluiten en bepalen samen.

 • Georganiseerde tegenspraak

 • Vertrouwen in het proces en in mensen.

 • Faciliterend- en oplossingsgericht werken.

 • De juiste persoon op de juiste plek.

 • Korte interventies met vliegwiel effect.

 

Wij zijn dus niet op zoek naar klussen voor onze mensen, maar we zoeken naar en zorgen voor de juiste samenstelling van competenties voor iedere uitdaging. Daarnaast verbinden we mensen en organisaties die iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Restorative Justice
Ruim
Deep Democracy Institute International
Eigen Plan
Nederland Kantelt
Buro Nazessen

CommunityProcessing (een vorm van de Nieuwe Route) is ontwikkeld samen met Gert Jan Slump . Anke en Gert Jan geven samen de opleidingen Communityprocessing.

Judith de Vetten van RUIM neemt een groot deel van de trainingen bij gemeenten 'Nieuwe Route in de praktijk' en coaching on the job voor haar rekening. 

Judith de Vetten
 • LinkedIn Social Icon
Gert Jan Slump
 • LinkedIn Social Icon

T. 06 - 28 84 02 51

ANKE SIEGERS
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
HENK SIEGERS
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon

KANTELING SOCIAAL DOMEIN EN BESLUITVORMING.

Anke Siegers (organisatiepsycholoog, groeps-conflictbemiddelaar) heeft jarenlang ervaring in het ondersteunen van organisaties, overheid en gemeenten rond vraagstukken als: Zelfsturing, samenwerken met het sociale netwerk, Eigen Regie, Samenredzaamheid, Eigen Kracht, burgerparticipatie en regie/eigenaarschap in de jeugdzorg en de WMO.

 

Momenteel begeleidt en adviseert zij, op alle niveaus, organisaties, gemeenten en overheid in een werkelijke kanteling van het sociale domein. Gemeenten zetten hier in op de  door haar ontwikkelde 'Nieuwe Route' waardoor cliënten/burgers en hulpverleners/ambtenaren samen kunnen werken vanuit gedragen plannen. Sinds 2014 is ze ook onderdeel van het kernteam van Jan Rotmans, Nederland Kantelt. 

 

Begin 2015 leidde ze het opzienbarende Sionsbergproject waar door middel van gekantelde besluitvorming 2300 betrokkenen samen besloten over de zorg in hun regio. Hieruit ontwikkelde zij communityprocessing, een vorm van De Nieuwe Route die naast geschikt voor grote conflicten ook wordt ingezet als vernieuwing van de lokale democratie

 

Anke geeft inspirerende en confronterende lezingen. 

VERBETEREN ONDERWIJS.

Dr Henk Siegers heeft een rijke nationale en internationale ervaring als bestuurder/directeur van hogescholen. Hij was voorzitter van regionale en landelijke sportkoepels en van zorgorganisaties.

 

Hij is de mede-initiatiefnemer van het Next Level Project 2015-2016 waarvan de Provincie Fryslân, Onderwijsbegeleider Cedin en de hogescholen Stenden en NHL de belangrijkste dragers zijn.

 

“Onderwijs in Fryslân een krachtige kwaliteitsimpuls geven is  het doel, door inpassing van nieuwe technologieën en infra structuur. Dat doen we door scholen te helpen en te begeleiden bij de implementatie daarvan, gedegen onderzoek over de impact van die toepassingen op kind, leerkracht, ouder en school. Verbetervoorstellen ontstaan daaruit."

 

Verder worden met dit plan haalbaarheidsstudies uitgevoerd op gebied van mogelijke verbeteringen in krimpgebieden, impact van veranderend onderwijs op het fysieke schoolgebouw inclusief duurzame accenten. En last but not least, het ontplooien van nieuwe initiatieven voor werkgelegenheid in het onderwijsveld.