top of page
datishelder. | Nieuwe democratie

NIEUWE DEMOCRATIE.

NIEUWE DEMOCRATISCHE PROCESSEN VOOR DRAAGVLAK EN EIGENAARSCHAP.

Waar besluiten moeten worden genomen kan dit in een vorm van samensturing met alle betrokken partijen op de Nieuwe Route. Deze route sluit ook geheel aan bij de vraagstukken die voorliggen in de nieuwe omgevingswet.

Vanuit DatisHelder vinden we het belangrijk dat gemeenten zelf deze kennis in huis halen. Hiertoe begeleiden wij het proces van implementatie en leiden we de medewerkers van de gemeente op om lokale democratische processen rond vraagstukken te kunnen

begeleiden en voor te zitten.

 

Belangrijke onderdelen in deze aanpak zijn: helder zijn/worden over het vraagstuk, mandaat, duidelijke kaderstelling, het delen van alle informatie, gelijkwaardig besluiten, zorgen dat iedereen zich veilig voelt om te kunnen zeggen wat er nodig is en zorgen dat alle betrokken partijen om tafel zitten. 
De kwestie bepaalt de kaders, vanuit de wet, de veiligheid en/of financiële mogelijkheden. 

Wanneer mensen samen besluiten zorgt dit voor motivatie (eigen regie), betrokkenheid (samen), gezamenlijke verantwoordelijkheid (motivatie en betrokkenheid omzetten in actie) en samenredzaamheid (niet meer leunend op en afhankelijk van het systeem).
 

datishelder. | Community Processing
bottom of page