top of page
Guy on SUP

DIENSTEN.

NIEUWE ROUTE BESLUITVORMING IN SOCIAAL DOMEIN, ONDERWIJS EN LOKALE POLITIEK.

Centraal thema in onze dienstverlening is: kantelen naar werken vanuit nieuwe waarden, regie en eigenaarschap. DatisHelder draagt bij aan het realiseren van samensturing op alle niveau's met non profit organisaties, onderwijs, overheid, gemeenten, inwoners & clienten. Hierin zoeken we samen naar een meest passende vorm. Een aantal voorbeelden van onze diensten:

KEYNOTES.

Anke Siegers verzorgt inspirerende, activerende en confronterende lezingen en masterclasses op congressen en bijeenkomsten voor grotere en kleinere groepen.

 

Thema's:

  • Nieuwe Route transformatie in het sociale domein.

  • Nieuwe lokale democratische processen.

  • Gezamenlijke besluitvorming in buurten en wijken. 

  • Samensturing in de organisatie en daarbuiten

  • Gezamenlijke besluitvorming in 'not in my backyard' situaties

  • Gezamenlijke besluitvorming  in gespannen/conflict situaties.

  • Eenzaamheid samen aanpakken. (oorzaken, gevolgen en handvatten)

 

"Nog steeds helemaal onder de indruk van de lezing. We zijn flink aan het denken gezet en ook die start heeft me zeer geraakt." - wethouder sociaal domein

"Iedere keer als ik Anke heb mogen horen spreken, kom ik weer thuis met nieuwe ideeën over hoe het anders kan (moet). Mooi hoe dat zo werkt!" - adviseur 

"Als ik morgen vragen van cliënten -organisaties krijg, dan ga ik ze vragen: Wat is eigenlijk de kwestie? Die ga ik met ze ontrafelen en ga me niet meer laten afleiden door belangen van anderen partijen daarin." -JGZ projectleider

Kijk voor een voorproefje en ervaringen van een lezing of de andere activiteiten ook eens bij de video's.

Video Lees-zing Anke Siegers

TRAININGEN.

Trainingen en opleiding op maat in het begeleiden van besluitvormingsprocessen met alle betrokkenen voor professionals in de uitvoering, beleid, management en bestuurders.


​​

Praktijktraining De Nieuwe Route. (met SKJ accreditatie voor jeugdzorg professionals)

Datishelder verzorgt trainingen in de organisatie, met de (wijk) teams zodat de medewerkers in de praktijk aan de slag kunnen met de Nieuwe Route.

De trainingen zijn altijd maatwerk, praktijkgericht, actief, passend bij de eigen casuïstiek en aansluitend bij de praktijk. Judith de Vetten begeleidt de uitvoerende professionals .

In drie dagen wordt gewerkt aan het waarom we willen werken op basis van plannen van alle betrokkenen, wat er voor nodig is om dit in de praktijk te kunnen en hoe dit in de praktijk, als maatwerk, toe kan worden gepast. Voorafgaand aan de training voor professionals, lezen de deelnemers het boek ‘de Nieuwe Route’ over samen besluiten met alle betrokkenen in het sociaal domein.

Training beleid.

Tijdens deze training leren de beleidsmedewerkers en managers hoe ze samen op de nieuwe Route beleid kunnen maken en binnen de kaders besluiten kunnen nemen samen met alle betrokken partijen.    

 

Proeverijen.

Voor medewerkers, partijen en inwoners die ook te maken krijgen met de 

Nieuwe Route organiseren we desgevraagd korte en actieve bijeenkomsten. Zo is iedereen op de hoogte.

 

"Na de eerste dag ben ik al aan de slag gegaan. Ik merk dat ik door een andere manier van vragen stellen en een andere houding andere reacties krijg van de mensen met wie ik werk. Ze pakken echt de regie en worden actief." - beleidsmedewerker

COACHING.

Coaching on the job

houdt in dat de ervaren coach meedenkt in de praktijksituaties in Nieuwe Route trajecten. Dit is een snelle manier om in de praktijk flinke stappen te maken.

 

Persoonlijke coaching is samen nadenken en besluiten over de huidige (werk) situatie en eigenaarschap nemen over de volgende te nemen stappen. 

In een tweegesprek kom snel tot de kern maak en een versnelling in je eigen ontwikkeltraject. 

Bestuur en management coaching. 

DatisHelder geeft begeleiding in organisaties die willen werken met gedragen plannen. Op dit gebied coachen we bestuur, beleid en management om dit in de organisatie waar te maken.

 

Coaching kan plaatsvinden op locatie, maar ook telefonisch of via skype.

"Even vertragen was precies wat ik nodig had. Ik heb de gesprekken als plezierig ervaren, maar ook als confronterend. Door de vragen kon ik niet meer wegkijken van wat er werkelijk speelt. Ik ben nu de stappen aan het nemen die nodig zijn om verder te komen." - teamleider

"Ik wil nu veel meer bezig gaan met het waarom we dingen doen. Stilstaan bij: Wat is het probleem? Voor wie is het een probleem?  Wat is de kwestie en waarom doen we de dingen die we doen?" - professional

"Fijn dat Anke mee heeft gedacht met hoe we ook de gemeenteraad en het college in deze stand kon krijgen. Ze nam ook de ervaring vanuit andere gemeenten mee en dacht strategisch mee." - bestuurder

"Dank voor de wijze waarop je ons leidt en begeleidt tav de Nieuwe Route en herijking van onze Rijnlandse onderwijs organisatie, Anke. Zeer inspirerend!" -MT lid Onderwijs Stichting.

ADVIES.

Datishelder begeleidt gemeenten en organisaties in het proces om de manier van werken en besluitvorming in de organisatie en daarbuiten te kantelen naar samensturing op basis van de nieuwe Route.

 

Wij zijn alleen aanwezig wanneer onze kennis en kunde echt van toegevoegde waarde is. Hierdoor hebben de mensen waar het om gaat alle ruimte om gezamenlijk dit proces vorm te geven in het eigen tempo en passend bij de eigen cultuur en uitgangssituatie.

 

Wanneer extra kennis, een scherpe reflectie of inspiratie nodig is wordt deze door ons verzorgd. Op deze wijze neemt de gemeente/organisatie intern eigenaarschap en realiseren zij optimale resultaten met zo weinig mogelijk inzet van kostbare externe uren.

"DatisHelder sluit aan bij alle niveau's en alle vraagstukken die we hebben. In onze gemeente zetten we vol in op de Nieuwe Route in het sociaal domein. Zowel de gemeenteraad, de wethouders, de interne bestuurders, managers als professionals zijn er actief mee aan de slag. Volgende stap is om ook in het fysieke domein samen met de inwoners en anders betrokkenen te gaan besluiten."

"Onze visie is nu niet meer: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

Het is nu: 1 situatie, 1 gedragen plan en 1 regieondersteuner. Dat maakt nogal een verschil in de praktijk. Ook de samenwerkende gemeenten beginnen dit over te nemen. Het werkt als een olievlek en geeft energie!"

image1.jpeg
datishelder. | Trainingen
datishelder. | Coaching
datishelder. | Advies
bottom of page