top of page
datishelder. | Thema's

THEMA'S EN ACTIVITEITEN.

KERN THEMA'S.

DatisHelder gaat voor gezamenlijke besluitvorming in (non profit) organisaties, onderwijs, overheid en gemeenten en samensturing met burgers en cliënten. Wij doen dit met een netwerk van kundige en betrokken mensen, vanuit een open mind, vol kennis en innovatie èn met de voeten in de klei.​ De Nieuwe Route geeft vorm aan het organiseren van gelijkwaardig samen besluiten met alle betrokkenen in de volgende thema's en vormen. 

datishelder. | Transformatie sociaal domein

TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN.

Samen besluiten over zorg -en of onderwijsvragen met alle betrokkenen zodat er gedragen plannen en oplossingen ontstaan rond zorg en sociaal domein vragen. De Nieuwe Route zorgt voor een gedeeld eigenaarschap rond zorg en sociaal domein kwesties. 

datishelder. | Community processing

COMMUNITY PROCESSING.

De Nieuwe Route in gespannen situaties. Wanneer groepen conflicten hebben en er besloten moet worden over kwesties die veel mensen aangaan. (buurten/wijken/dorpen/conflicten/onrust) 

datishelder. | Nieuwe democratie

NIEUWE DEMOCRATIE.

Lokale vraagstukken kunnen op de Nieuwe Route in lokale democratische processen worden opgelost. Voor vraagstukken waarvoor draagvlak nodig is en gemeenten en lokale overheden die echt samen willen werken met alle betrokkenen rond een kwestie.

datishelder. | Samen beleid maken

SAMEN BELEID MAKEN.

De Nieuwe Route in het maken van beleid zorgt ervoor dat alle betrokkenen (en alle betrokken partijen) samen gelijkwaardig nadenken en besluiten over het te voeren beleid zodat dit gedragen en uitgevoerd wordt.

datishelder. | In de organisatie

IN DE ORGANISATIE.

De Nieuwe Route in de organisatie zorgt voor gezamenlijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de organisatie bij alle medewerkers.

datishelder. | Persoonlijk

PERSOONLIJK.

Zelf en samen nadenken en besluiten over de huidige (werk) situatie en eigenaarschap nemen over de volgende te nemen stappen. In een tweegesprek kun je snel tot de kern komen en een versnelling maken in je eigen ontwikkeltraject.

bottom of page