top of page
IMG_0082.jpg

MATERIALEN.

datishelder. | Boek De Nieuwe Route

DE NIEUWE ROUTE.

BOEK

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders.

 

De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld.

Wilt u meer dan 10 boeken bestellen? dan kunt u ons ook mailen op info@datishelder.nl

€ 22,95

REVIEWS.

'Must-read voor gemeenten en organisaties die willen samenwerken met alle betrokkenen rond kwesties in de zorg, het onderwijs, participatie, werk en inkomen." - Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS' 

"Het roer moet om. Het charmante van het boek is dat het niet eenvoudigweg een revolutionaire boodschap kraait, maar op vernieuwende praktijk gebaseerd laat zien hoe het echt anders kan, en wat daarvoor nodig is." - John Grin, hoogleraar systeeminnovaties, Universiteit van Amsterdam

 

"Haar manier van denken is dynamisch en passend in deze nieuwe tijd waarin ‘turnen’ het keywoord is. Echt een boek dat je in een team gebruikt, als onderlegger en inspiratiebron." - Candida Kalf, teammanager WELLZO welzijnswerk

 

"Feilloos en vol geduld ontrafelt Anke de valkuilen van collectief veranderen en toont ons een andere weg." - Marjet van Houten, senior adviseur Participatie, Movisie 

datishelder. | Kaartenspel De Nieuwe Route

DE NIEUWE ROUTE.

KAARTENSPEL

Het Nieuwe Route-kaarten spel is er voor teams of individuen die op de Nieuwe Route aan de slag zijn met het samen besluiten met de mensen waar het om gaat. 

 

Aan de hand van de vier kaarten sets kan er in de eigen intervisie-, supervisie- of teambijeenkomsten op een speelse manier gesproken worden over onderwerpen die spelen in de praktijk. Dit biedt verdieping, praktische handvatten en en een prettige dialoog rond de verschillende thema’s.

4 thema's in 1 doosje:

  • Teamspel 

  • Persoonlijke twijfels

  • Taal en tips

  • Twijfels hoofdpersonen

Bekijk de video voor meer informatie.

€ 35,-

REVIEWS.

'We leggen het regelmatig neer in een gesprek met medewerkers om samen even terug te gaan naar de basis." - Teamcoach

'Ik heb meteen na de training de blauwe kaarten gebruikt in een gesprek met een client en haar zus. gewoon om alles goed uit te kunnen leggen. Dat werkte goed." -JGZ medewerker

"Het is echt een leuke manier om de praktijk ervaringen met de Nieuwe Route te delen met het team" - Sociaalwijkteam

"Vooral de kaarten met de twijfels en weerstanden zijn handig! Dat is toch iets waar je in de praktijk ook tegenaan loopt. Het is goed om dat dan met elkaar te bespreken op een speelse manier." - CJG medewerker.

datishelder. | Kantelwaardenspel

KANTELWAARDENSPEL.

SESSIE

Het kantelwaardenspel is een activiteit die kan worden gedaan met een groep of een team dat samen wil veranderen aan de hand van de kantelwaarden.

Je gaat een dagdeel onder kundige procesbegeleiding aan de slag.

De waarden uit de transitietheorie (ook wel systeemwereld-waarden en leefwereld-waarden genoemd) geven handvatten in het denken. In dit kantelwaardenspel wordt de vertaling gemaakt naar het organiseren en het doen in de praktijk.

 

Als groep neem je de tijd voor het verhelderen van de betekenis van de waarden zodat er ook een gezamenlijke taal kan worden gesproken. 

Het spel levert een helder stappenplan op voor kanteling in de praktijk.

Bekijk de video voor meer informatie.

Sessie

REVIEWS.*

"Het werd door de vragen heel snel duidelijk waar we werkelijk vastlopen en waarom. We hebben meteen een stappenplan kunnen maken."

 

"Ik vond het, afgezien van het feit dat het een mooi spel is, ook heel prettig dat het zo strak geleid werd."

"Ik was me voorheen niet zo bewust van de waarden die ons handelen bepalen. Er ging hierdoor echt een luikje bij me open."

"Wij hebben meteen afgesproken dat we veel meer regie gaan pakken op de dingen die voor ons van waarde zijn. Wij hebben na de sessie een proces opgestart om invloed uit te oefenen op wie onze nieuwe bestuurder wordt."

 

* Het kantelwaardenspel wordt vaak ingezet in teams (op alle niveau's, van uitvoering tot bestuurders) die vastlopen of een verander-vraagstuk hebben. We laten de reacties daarom anoniem.

bottom of page